Home · Blog · Pomoc pieniężna na warsztaty biznesowe
Monika Czerwińska – szkolenia HR
Blog - szkolenia biznesowe, eventy integracyjne oraz gry strategiczne.

Pomoc pieniężna na warsztaty biznesowe

Kursanci z niektórych koncernów aplikowali o granty i pod opieką naszych doradców przekazali adekwatne zgłoszenia do instytucji finansujących. Informujemy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Śląski Program Edukacyjny” na dwudniowe Szkolenia Miękkie grant nabywają opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Program Szkoleniowy dot. Finansistów w spółce Irchowicz
 • Cykl Szkoleniowy z kształtowania kultury organizacyjnej odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • uruchomienie w przedsiębiorstwie BIURO PLUS procesu B2B jako rozwiązania komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi.
 • eksport, szansą dynamizacji firmy TOBO
 • innowacyjny aparat EKG
 • nowoczesny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki
 • sporządzenie metodyki eksploatacji z wykorzystaniem kompleksu urabiającego ACT przez KGHM (28.92.1)
 • sporządzenie i uruchomienie procesu umożliwiającego kompleksową obsługę dokumentów
 • zmiany parametrów procesów i skalowanie dla realizacji komponentów wirtualnych na przykładzie USB-PHY.
 • opracowanie i wdrożenie przez firmę Górecki wzoru modernizacyjnego kołpaka samochodowego
 • sporządzenie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej nowoczesnego systemu konstrukcji stalowych – ADAMANTIS
 • opracowanie studium wykonalności dla terenu Twierdzy Boyen w Giżycku
 • opracowanie, implementacja i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP
 • plan i budowa prototypu rozwiązania informatycznego dla Jednostek Budżetowych (PKWIU 72.20.21)
 • reorganizacja portalu ŚlubnyTarg.pl o nowe e - usługi związane z branżą ślubną
 • Gurunaki Polska Nowakowski, Żukowski spółka jawna
 • system wraz z biblioteką modułów dla nowoczesnej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej
 • stworzenie nowoczesnego centrum logistycznego w branży odzieżowej
 • wdrożenie nowoczesnego modelu B2B usprawniającego kooperację firm współpracujących z przedsiębiorstwem OKE Poland Sp. z o.o., w tym zarządzanie wspólnymi systemami.
 • wdrożenie harmonogramu dynamizacji importu w firmie Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys
 • wdrożenie projektU INFORMATYCZNEGO B2B MEDYK SPOSOBEM ZACIEŚNIENIA WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DOBRA PACJENTA.
 • uruchomienie zintegrowanego systemu Informatycznego typu B2B w firmie CEMTEL Arkadiusz Brzostek i u jego partnerów
 • wypracowanie modernizacyjnego portalu analiz finansowych
 • stworzenie inteligentnej wyszukiwarki oraz wirtualnego doradcy w zakresie mody męskiej w postaci portalu MODNYFACET.PL
 • stworzenie cyfrowego serwisu do automatycznego rozliczania placówek medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • stworzenie internetowego serwisu monitorowania należności

  29.10.2016. 00:01